Поверителност и лични данни

Продукти БГ ООД е регистриран като администратор на лични данни.

Дружество, обработващо данните Ви:

Наименование: Продукти БГ ООД

ЕИК: 203216222

Седалище и адрес на управление: ж.к. Славейков, бл. 189, офис 12

Адрес за кореспонденция: ж.к. Славейков, бл. 189, офис 12

Телефон: 02/ 44 56 999

Електронна поща (E-mail адрес): info@produkti.bg

Уебсайт: produkti.bg

Компетентен надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Aдрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Защо събираме и обработваме вашите лични данни и как ги съхраняваме

Уважаеми поребители,

събирането и обработването на лични данни от наша страна, в качеството ни на Администратор, е на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), с изричното Ви съгласие като потребител и за изпълнение на задълженията ни по договор с Вас. Посочените дейности се прилагат и във връзка

със спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като Администратор и в съответствие с целите на легитимните ни интереси или тези на трета страна

Чл.1. Ние събираме и обработваме личните данни, предоставяни от Вас във връзка с използването на онлайн магазин produkti.bg и сключване на договор с дружеството, в т.ч. за следните цели:

-       създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин produkti.bg

-       обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга

-       статистически и счетоводни цели

-       защита на информационната сигурност

-       изпращане на информационен и промоционален бюлетин на предоставен от Вас адрес на електронна поща, рекламни материали и мостри (при потвърдено желание от Ваша страна)

-       изпращане на отговори на запитвания, отправени чрез формата за обратна връзка на интернет страницата ни

Чл. 2. Нашите принципи при обработката на личните Ви данни са:

-       цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

-       прозрачност, законосъобразност, добросъвестност

-       съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни

-       точност и актуалност на данните

-       ограничение на съхранението с оглед постигане на целите

Чл. 3. В ролята си на Админитратор можем да обработваме и съхраняваме личните Ви данни с цел изпълнение на задълженията ни към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи, което се явява наш легитимен интерес..

Видое лични данни, които събираме, обработваме и съхраняваме

Чл. 4. (1) Вашите лични данни като Потребители в produkti.bg са обект на следните операции и за следните цели:

1/ Регистрация и създаване на потребителски профил в онлайн магазина и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата. В значителна степен тя е достъпна за Потребителя и без създаването на профил -  чрез опцията „Поръчай като гост“

2/ Връзка с Вас по отношение на Вашата поръчка

3/ Изпращане на информационен и/или промоционален бюлетин (нюзлетър) – за целите на администрирането на процеса по изпращане на бюлетини, промоции, промо кодове, нови функционалности до Потребителите, които са предоставили съгласието си за това

4/ Упражняване право на отказ или извършване на рекламация

5/ Изпращане на запитвания до produkti.bg чрез формата за обратна връзка на уебсайта – целта на тази операция е изпращане на отговор на запитване

(2) Не събираме и не обработваме лични данни, свързани с расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 5. С приемането на общите условия и регистрация в нашия онлайн магазин, при поръчка без регистрация или вход в профила чрез Facebook, се създава договорно отношение, въз основа на което обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. GDPR. Въз основа на това и с посочените в чл. 4 (1) цели, обработваме следните категории лични данни и информация:

 

Категория данни

Цел за събиране (Чл. 4 (1))

Основание за обработка

Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

1/

2/

3/

5/

С приемането на общите условия и регистрация в нашия онлайн магазин, при поръчка без регистрация или вход в профила чрез Facebook, се създава договорно отношение, въз основа на което обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. GDPR

Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

1/

С приемането на общите условия и регистрация в нашия онлайн магазин, при поръчка без регистрация или вход в профила чрез Facebook, се създава договорно отношение, въз основа на което обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. GDPR

Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профила Ви във Facebook)

1/

2/

С приемането на общите условия и регистрация в нашия онлайн магазин, при поръчка без регистрация или вход в профила чрез Facebook, се създава договорно отношение, въз основа на което обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. GDPR

 

Колко дълго съхраняваме личните ви данни

Чл. 6. (1) Срокът на съхранение е не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина или доставяне на поръчка, която сте направили „като гост“

(2) Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, съхраняваме за срок от 5 години за целите на защита на правните ни интереси при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. При нужда от удължаване на срока с цел запазване на нашите легитимни интереси или във връзка с нормативни изисквания, се задължаваме да Ви уведомим

Чл. 7. (1) Като Администратор съхраняваме личните данни на своите клиенти, както и на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на законовите ни задължение, както и на легитимните ни интереси. Този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Какви права имате при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като ни уведомите писмено за това на info@produkti.bg

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Това няма да Ви лиши от възможността и правото да разглеждате предлаганите в онлайн магазина продукти и да създавате поръчки като гост, както и да създадете нов потребителски профил.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп до информация и коригиране

Чл. 9. (1) Имате право на достъп до информация дали се обработва Ваши лични данни. Можете да я получите след запитване до info@produkti.bg. Като регистриран потребител, можете да видите данните, които обработваме за Вас в потребителския си профил.

(2) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но като Администратор запазваме правото си да изискаме административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(3) Можете да промените или допълните липсващи данни чрез потребителския си профил в produkti.bg или с отправяне на искане до info@produkti.bg.

 

Право на изтриване на личните Ви данни

 

Чл. 10. (1) Имате правото да поискате изтриване на част или всички предоставени ни лични данни, свързани с Вас. Ние се задължаваме да ги изтрием в най-кратък възможен срок при наличие на поне едно от следните основания:

        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани

        оттеглите своето съгласие, което се явява основание за обработването на данните и при липса на друго правно основание за обработването на личните Ви данни

        личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

(2) При упражняване на правото Ви да бъдете забравени, ние ще изтрием всички Ваши данни, с изключение на:

        информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;

        техническа информация за функционирането на онлайн магазина,която не може да бъде свързана с Васт;

        адрес на електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изискате писмено това на info@produkti.bg. Може да бъдете помолени да се легитимирате като притежател на акаунта.

(4) При наличие на Ваша поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното ѝ завършване.

(5) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Това не Ви лишава от правото да създавате поръчки като гост или да регистрирате нов потребителски профил.

(6) В случай че имаме законово задължение да съхраняваме данните Ви, те няма да бъдат изтрити.

Право на преносимост

Чл. 11. Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите ни с искане по имейл.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато:

        оспорите точността им, но само за срок, в който като Администратор можем да проверим тяхната точност

        обработването е неправомерно

        Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За целите на обработване на личните Ви данни и за предоставяне на услугата в пълната й функционалност, можем да предоставяме Ваши данни на следните обработващи лични данни лица:

-       куриер - цел: асемблиране и извършване на доставката до посочения от Вас адрес

-       обработващ лични данни - за целите на обработването на лични данни

Посочените обработващи лични данни са задължени да спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването на Вашите личните данни.

Чл. 15. . Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими.

Чл. 16. Не извършваме трансфер на Ваши лични данни към трети държави

Чл. 17. При промяна на Политиката за поверителност, това ще бъде съобщено с дата на актуализацията в раздел “Политика за поверителност” в сайта produkti.bg

 

Приветстваме Вашите въпроси и искания относно събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Можете да ги отправите към нас на адрес: Продукти БГ ООД, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 189, офис 12 или на email  адрес info@produkti.bg